Våra 
Tjänster

Inspektum

 

Inspektum tillhandahåller inspektion & högtryckstjänster inom fastighet och industri till både företag och privatpersoner.

 

- Högtrycksspolning / Stamspolning

- Rörinspektion

- Rörfräsning / Rotfräsning

- Punktlagning / Rörinfodring

 

Högtrycksspolning / Stamspolning

Problem i fastigheters avloppssystem beror oftast på bristande underhåll. Igenslammade avloppsledningar leder förr eller senare till stopp, med dyra och besvärliga reparationer som följd. 


En början till stopp i avloppet kan upptäckas i tid genom att vara uppmärksam på om avloppen börjar klucka och bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som högtrycksspolning och avloppsspolning av rören.  


Högtrycksspolning av avlopp är en metod som ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från fett, rost, skräp och annat som kan förorsaka problem, så minskar risken för framtida stopp i avloppet.


Rörspolning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och andra verktyg för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar. 

Vi lämnar garanti

När vi stamspolar skriver vi en spolrapport och vi gör alltid egenkontroll med filmkamera för att säkerställa att vi gjort rent. Detta gör att vi vågar lämna 12 månaders garanti på våra jobb, dvs om ni får stopp inom 12 månader kommer vi ut kostnadsfritt och åtgärder detta. 


Vi är verksamma i Stockholm och Södermanland, Från Oxelösund i söder till Arlanda i norr.  

Rörinspektion

Inspektum erbjuder ett flertal inspektiontjänster. 

 

Tjänster som vi erbjuder: 

  • Inspektion av dränageledningar
  • Filmning och lokalisering av spill och dagvattenledningar
  • Läckagesökning i väggar och innertak
  • Inspektion av avluftningsledningar  

 

Våra tjänster går att kategorisera i fyra kategorier:

  • Felsökning
  • Besiktning av funktion
  • Besiktning av kondition
  • Slutbesiktning / Kontroll

Visuell inspektion med kamerautrustning är ofta första steget idag för vidare utvärdering. Efter inspektion av t.ex. avloppsledningar kan man komma fram till om avloppet behöver spolas eller fräsas eller rent av renoveras. Vi samarbetar med flertalet aktörer på din lokal marknad och kan ge dig rekommendationer om lämplig utförare.   


Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med och kostnadsfri rådgivning.

Rotfräsning

Fräsning är en effektiv metod vid kraftiga beläggningar. Rostutfällningar, fettpåbyggnader, kalkutfällningar och rotgenomträngningar är vanliga problem i våra avloppsystem.

Vi använder oss av både högtycksfräsning med vatten och så kallad maskinell fräsning med kättingverktyg via högtrycksspolning. Verktygen anpassas helt enkelt beroende på uppgiften.

Relining / Rörinfodring

Rören håller inte för evigt men vi kan hjälpa er att förlänga livet på dem. Vi erbjuder punklagning och rörinfodring upp till ca: 12 meter i rördimentioner upp till 160 mm. Är uppdraget större än så anligar vi vår sammarbetspartner Vanovo AB som är ett välmeriterat reliningföretag i Stockholm & Göteborg.


För att vatteninkopplingar skall utföras enligt Säker Vatten har vi även ett nära samarbete med Wasa Rör, ett rörföretag med anor från 1958.

Ofta får åldre ledningar så kallade punktskador . De kan bero på många olika anledningar t.ex. markförskjutningar, hög grundvattennivå eller tjälskador. På mindre skador kan man snabbt och effektivt åtgärda problemet genom att montera in en såkallad Patch. Det är en kemikalie resistent glasfiberstrumpa som kan vara så kort som 30 cm och upp till flera meter vid överlappning. Patchen byggs upp genom laminering och blir lika stark som originalröret och arbetet kan ofta utföras på endast en arbetsdag. 


Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.