CBD hjälper mot ångest, smärta, och sömn, säger forskning

Kan du tänka dig, en enda beståndsdel från en enda planta kan göra underverk för en sådan myriad av medicinska tillstånd, fysiskt såväl som psykologiskt? Jo det är riktigt. Det är CBD, från cannabisväxten.

CBD Olja och cannabis

Forskare har utförligt undersökt CBD på senare år, men samhällen har använt cannabis i årtusenden. sedan för minst 5000 år sedan, många kulturer runtom jorden har använt den, och känt till dess potential som terapeutisk ört, såväl som att öppna upp individen för en större helhetsbild och vision, rent spirituellt.

I Japan, USA, Israel och Storbrittanien till exempel har det kommit väldigt många studier från, där kända och respekterade forskare har studerat CBD som en behandling för allvarliga sjukdomar.

I och med sin fördelaktiga näringsprofil så använder många människor hampa, allra främst för att komma åt CBD (cannabidiol ) som finns i växten, för hälsoproblem i mängder, bland annat:

Cancer, epilepsi, PTSD, ångest, depression och MS, men även sömnsvårigheter av olika slag. Och detta är långt ifrån alla fördelar man observerat och studerat vad gäller CBD!

Så, kan CBD hjälpa även dig?

Tar man en titt på hemsidan Pubmed.gov, så finner man snabbt vid en sökning på ”cannabidiol” att det finns mängder med studier, närmare bestämt över 1400 publicerade resultat, som vem som helst kan läsa och informera sig med.
??r du nyfiken och vill veta mer om en särskild sjukdom, i relation till användning av CBD så lägger du till sjukdomens namn i din sökning, och du kommer sannolikt bli glatt överraskad att det finns i modern tid mycket att tillgå med, för att undvika misinformation, som ofta genom åren blivit presenterat i populär-media.

Hur kan CBD hjälpa människor som lider av ångest?

Väldigt många bland oss idag lider av ångest, och många av dessa på daglig basis.
Människor som lider av ångest och har gett CBD och dess potential en chans för sina välkända anti-ångest och antidepressiva egenskaper.
Studier visar på att CBD fungerar mot ångest genom att stimulera en viktig receptor i kroppen som kallas för 5HT1 som är involverad i att sänka blodtryck såväl som antalet hjärtslag per minut, i genomsnitt.

En studie genomförde tester på 10 patienter med SAD, som står för socialt ångestsyndrom, där de blev tilldelade en oral dos av CBD, där vissa fick en placebo-dos, och resterande en riktig och sann dos av CBD.
En mycket märkbar minskning av individuellt upplevd ångest för gruppen som fick CBD!
Detta i och med att CBD har positiv verkan på det limbiska och para-limbiska delarna av hjärnan, vilket är essentiellt för vårt ”sinnestillstånd”, vårt emotionella och mentala välmående.

Vilken verkan har CBD på patienter med artrit?

Reumatisk artrit är ack för vanligt, synnerligen bland människor i högre ålder men även yngre människor börjar än oftare drabbas av denna sjukdom. De typiska symtomen är smärta, svullnad och stelhet genom lederna i kroppen.
Och inte helt ovanligt, så är orsaken till dessa symtom inflammation, som så ofta är fallet i de flesta sjukdomar och plågsamma tillstånd.
Effekten av CBD vad gäller artrit har studerat över åren med otroliga resultat och fynd.
Redan år 2000 utförde forskare på ”Kennedy Institute of Rheumatology” i USA en studie som essentiellt handlade om att bevisa, svart på vitt, att CBD-behandling effektivt blockerade den fortsatta utvecklingen av artrit.

Hur kan CBD bistå oss i vår kamp mot fysisk smärta?

Forskare har allteftersom visat oss resultat av CBD och dess effekter på smärta och inflammation, i många år nu. Det finns till och med farmaceutiska läkemdel på marknaden som innebåller CBD och andra cannabinoider för att behandla smärta och inflammation, men typiskt sätt så är det antingen en syntetisk version av hampa ( eller cannabis ) som säljs eller så är det inte tillgängligt i de flestas hemland, åtminstone inte ännu.

Det främst rekommenderade sättet att implementera användningen av CBD i din vardag är genom att handla importerade hampatillskott, till exempel från USA som må ha allra högst tillgång till mångtala högkvalitativa produkter, med en rik variation av produkter som har lite olika smak, lukt, mängd cannabinoider och mer därtill.

Jag tänkte avsluta denna artikel med att för dig som inte ännu vet riktigt vad CBD faktiskt är, så tänkte jag bidra med grundläggande information av det här nedan.

Ytterligare Information

Hampa och marjiuana refererar till variationer av cannabisplantans genus. Plantor kan innehålla en stor variation av cannabinoider ( som är kemiska föreningar ) som till exempel CBD, CBG och THC, men många därtill. Idag känner vi till över 100 olika cannabinoider, så CBD är sannolikt bara en början på vad vi börjat utforska.

Det som är väldigt tilltalande vad gäller hampa och CBD ( som erhålls från hampa ) är att det inte har några psykoaktiva effekter, vilket innebär att du inte blir hög helt enkelt.
Vid användning av hampa, så finns ingen risk för att hamna i ett negativt sinnestillstånd av ångest eller upplevelser av obehag, att man inte vet vad som händer och liknande, som för en del människor är fallet när de på ett eller annat vis får i sig THC.

Under en lång tid så har det vart något av ett mysterie vad gäller cannabinoidernas funktion, hur de fungerar. Forskare har idag funnit att varje enda ryggradsdjur på planeten har ett Endocannabinoidsystem, som fått sitt namn från de kemiska föreningar soom ledde till dess upptäckt. Detta system, förkortat som ECS, har en mängd av receptorer som är lokaliserade i våra kroppar, och är involverade i reguleringen av en mängd biologiska processer. CBD och övriga cannabinoider samspelar med dessa receptorer i kroppen och ger upphov till hälsofördelar, som återfunnits i mängder av studier.

Vad är funktionen, och själva syftet med det endocannabinoida systemet?

Dess syfte är att få kroppen att infinna sig i ett tillstånd känt som ”homeostas”, vilket är kroppens naturliga, avslappnade, funktionella tillstånd.

När detta sker, att kroppen är i homeostasis, så åldras vi inte i förtid, vi erfarar inte ångest och depression, värk och grav inflammation och mycket därtill alls i samma utsträckning som är fallet för de flesta människor. De flesta av oss är inte i ett tillstånd av homeostas, vilket har många orsaker, synnerligen i dagens moderna, stressade värld, och detta gör att våra kroppar lättare blir sjuka, och har svårare för att tillfriska från sjukdoms- och symtomproblematik. När homeostas infinner sig, så självläker kroppen och hjärnan

Utöver ovannämnda och bevisade effekterna av CBD, så vill jag ta upp en sak till som är värdig uppmärksamhet. Detta gäller att hampaolja i sig självt är otroligt nyttigt. Inte nog med att CBD är något man får i sig, utan hampaolja är full av essentiella fettsyror som kroppen inte själv kan producera ( tänk omega3 och omega6 ) och har en mycket hög mängd protein. Mängden protein är särskilt stor i hampafrön samt hampaolja.

Med alla dessa superbra studier, anekdotiska rapporter och innehållsprofilen av hampa, så är det helt klart värt att testa det själv, och uppmuntra din omgivning till att åtminstone vara av kännedom att CBD, som det hälsoverktyg det är, finns tillgängligt, och att det förhoppningsvis kan dyka upp en tanke gällande CBD när någon form av hälsoproblematik uppstår i livet.